Warunki i regulamin sesji zdjęciowych

Przeczytaj uważnie i zapoznaj się z treścią regulaminu przed przyjściem na sesję fotograficzną.

REZERWACJA SESJI

 1. Rezerwacji sesji dokonać można telefonicznie pod numerem telefonu + 48 509 901 745, poprzez kontakt na facebooku https://www.facebook.com/GOYKAfotografia lub mailem pstryk@goyka.pl
 2. Sesję należy rezerwować z jak największym wyprzedzeniem, by mieć pewność, że znajdziemy dogodny dla Państwa termin.
 3. Warunkiem udziału w sesji jest wpłata zadatku w wysokości 50 zł na konto najpóźniej 7 dni przed terminem sesji.

W przypadku reportażu w wysokości 100 zł (chrzest, komunia, 18-tki, wieczory panieńskie itp.) zadatek należy wpłacić w ciągu 3-5 dni roboczych. Brak zadatku jest równoznaczny z rezygnacją z sesji a termin wraca do “puli wolnych terminów”. Zadatek odliczany jest od ceny wybranego przez Państwa pakietu.

 1. Wpłacony zadatek jest bezzwrotny. W przypadku rezygnacji z sesji lub nie pojawieniu się fotograf nie ma obowiązku zwrotu zadatku.
 2. Po dokonaniu rezerwacji zarówno Klient jak i fotograf mają prawo do jednej zmiany terminu bez podania przyczyny.
 3. Przed wykonaniem sesji należy zdecydować o wybranym przez siebie pakiecie.

SESJA ZDJĘCIOWA

 1. Sesja w zależności od ustaleń wykonywana jest w studio lub w plenerze.
 2. Czas trwania zależny jest od typu sesji i rodzaju pakietu. 
 3. Klient oświadcza, że zapoznał się z portfolio GOYKA fotografia Małgorzata Dura oraz akceptuje styl wykonywania fotografii wraz ze sposobem ich obróbki.
 4. Z uwagi na czynniki mające wpływ na realizację sesji tj. wiek oraz usposobienie dzieci biorących udział w sesji zdjęcia, które otrzyma Klient mogą się różnić od tych prezentowanych w portfolio. Każda sesja fotograficzna przeprowadzana jest z indywidualnym podejściem, jeśli jest coś co warto bym wiedziała przed zdjęciami powiedz mi proszę a uwzględnię to podczas naszego spotkania.
 5. W trakcie sesji należy zwrócić uwagę fotografowi na ujęcia na których zależy Klientowi, przed końcem sesji przypomnieć i skonsultować ujęcia, które powstały. Natomiast jeśli Klient nie posiada żadnych konkretnych wytycznych nie ma takiej potrzeby. Klient widząc daną aranżację może zaproponować zmiany na miejscu, brak zgłoszonej uwagi równoznaczny jest z akceptacją, co nie będzie uwzględniane na późniejszym etapie postprodukcji.
 6. Fotograf nie wyraża zgody na obecność osób trzecich niebiorących udziału w sesji, gdyż może to wpłynąć negatywnie na efekt końcowy pracy.
 7. Bardzo proszę o punktualność. Spóźnienie skraca sesję o czas spóźnienia.
 8. Podczas sesji fotograficznej obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania przez osoby trzecie telefonami komórkowymi i innymi urządzeniami.
 9. Wydłużenie czasu sesji, poza wykupionym pakietem wiąże się z dopłatą w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę zdjęć.

VOUCHER NA SESJĘ FOTOGRAFICZNĄ

 1. Istnieje możliwość zakupienia Vouchera/zaproszenia na sesję fotograficzną w prezencie wg obowiązujących pakietów.
 2. Termin realizacji sesji ustalany jest indywidualnie z osobą obdarowaną voucherem, wg pakietu na który został zakupiony.
 3. Voucher jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu, chyba że specjalna promocja określa inną jego ważność.
 4. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

WYBÓR UJĘĆ I OBRÓBKA

 1. Po sesji Klient na podany przez siebie adres email otrzymuje prywatną galerię wraz z unikatowym hasłem zawierającą ujęcia wykonane na sesji (zdjęcia poddane są wstępnej selekcji).
 2. Klient ma 30 dni na wybór ujęć, po tym czasie fotograf ma prawo dokonać wyboru zdjęć według własnego uznania nie czekając na wybór klienta.
 3. Zdjęcia z sesji przechowuje na komputerze przez 3 miesiące, po tym terminie nie ma możliwości dokupienia dodatkowych ujęć w późniejszym czasie.
 4. Pakiety przedstawione w ofercie to pakiety podstawowe. Nie można ich pomniejszyć ale można powiększyć o dowolną liczbę ujęć oraz produktów zgodnie z aktualnym cennikiem. Rezygnacja z któregokolwiek elementu pakietu nie wpływa na zmniejszenie jego ceny.
 5. Nie ma możliwości by otrzymać „w prezencie” resztę zdjęć nieobrobionych. NIE istnieje możliwość wykupienia „surowego” materiału z sesji.
 6. Przekazuję zdjęcia jpg. przygotowane do wydruku na różnych formatach oraz osobno zdjęcia z logo przeznaczone do mediów społecznościowych. Nie ma obowiązku zamieszczania w Internecie zdjęć z logotypem, jednak proszę o dopisanie lub pod linkowanie przy zdjęciu autora. Będzie mi bardzo miło. 
 7. Każde zdjęcie poddaję starannej obróbce graficznej* w związku z tym zastrzegam, że całkowita finalizacja zamówienia może potrwać od 21 do 31 dni roboczych. Obróbkę rozpoczynam dopiero po uregulowaniu całości opłat (cena sesji + ewentualne ujęcia dodatkowe).
  *(obróbka nie zawiera korekty twarzy/ciała, wyszczuplenia, ingerencji w wygląd osoby fotografowanej, wklejania, doklejania elementów do zdjęcia, doklejania osób nieobecnych na sesji).

PŁATNOŚĆ I ZGODA NA PUBLIKACJĘ

 1. Płatność dokonywana jest najpóźniej w dniu wykonywanej usługi. Bardzo proszę o przygotowanie wyliczonej kwoty pieniędzy odliczając wpłacony wcześniej zadatek.
 2. Zdjęcia do wyboru przekazuję po dokonaniu całkowitej wpłaty.
 3. Opłaty za ujęcia dodatkowe można dokonać przelewem na konto.
 4. Przed sesją należy wyrazić bądź nie wyrazić zgodę na publikację wizerunku. Zgodę można cofnąć pisemnie.
 5. Udział w sesji fotograficznej jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 6. Nie ma możliwości odwołania sesji na godzinę czy dwie przed. Minimalny termin odwołania sesji to 1 dzień. W przypadku nie pojawienia się na sesji przy kolejnej rezerwacji terminu należy wpłacić zadatek w wysokości 50% ceny usługi.
 7. Za szkody wyrządzone w trakcie sesji takie jak np.: zbite lampy, stłuczone lub uszkodzone rekwizyty itp. ponosi Klient w dniu zdarzenia za pomocą przelewu na konto. 

ODBIÓR GOTOWYCH WYDRUKÓW

 1. Odbiór gotowych wydruków następuje osobiście w studiu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 2. Istnieje możliwość wysłania wydrukowanych zdjęć za dodatkową opłatą (kurier lub Poczta Polska).

Moja praca jest również moją pasją, możecie mieć pewność, że oddam jej całe swoje serce i zaangażowanie. Każdy moment spędzony z Wami to dla mnie zaszczyt. Dziękuje za zaufanie!